skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konuşması

Değerli Konuklar,

Öncelikle katılımınızdan dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutluyorum.

Değerli Konuklar;

Çankaya Belediyesi olarak kadınların içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında çok önemli ve tarihi adımlar atıyoruz. Biz Cumhuriyetin Çankaya’sı misyonunu taşıdığımız için örnek olmak zorundayız. Cesurca, korkmadan, hakim zihniyete teslim olmadan kadın erkek eşitliğini savunuyor ve bunu her ortamda yaşama geçiriyoruz. Bütün bunları elbette kadınlarımızla birlikte yapıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması kadınların her alanda karşılaştıkları sorunların aşılmasına imkan sağlayacaktır. Cinsiyetçi yaklaşımın, erkek egemen zihniyetin sonlandırılması ve eşitlikçi düşüncenin hakim kılınması kadın sorununun çözümünde çok önemli bir rol oynayacaktır.

Değerli Konuklar

Bu çerçevede;

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir kent yönetimi oluşturmak için 2013’de imzaladığımız Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın gereği olarak, ilçe genelindeki 50’den fazla STÖ’yle fikir alışverişi içinde Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırladık.

Bu eylem planı; kadınların istihdamı, eğitimi, kentsel hizmetlerden ve sağlık hakkından eşit bir biçimde yararlanmasını hedeflemektedir. Aynı şekilde kadınların bütün karar alma süreçlerine eşit bir biçimde katılımını öngörmektedir.

Değerli Konuklar;

Çankaya Belediyesi olarak aslında bu eylem planını birçok düzlemde hayata geçiriyoruz. Türkiye’de ilk defa mor bayrak alan belediyeyiz. Yönetim kademelerinde kadın arkadaşlarımız eşit bir biçimde temsil edilmektedir. Çalışma alanlarında her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırıyoruz. Başkan yarımcısı olan kadınlarımız da var, müdür olan da, temizlik işçisi olanda… Kısacası erkek egemen zihniyetin böldüğü iş bölüşümünü ortadan kaldırdık. İstihdam konusunda pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Değerli Konuklar;

Bugün kadınlarımız için en temel sorun kuşkusuz şiddettir. Kadın Danışma Merkezimizi bunun için kurduk. Şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınlarımıza yardımcı oluyoruz. Kadın Sığınma Evimiz bu ülkede örnek gösterilecek bir niteliğe sahip. Burada kadınlarımız sadece barınmamakta aynı zamanda meslek öğrenmekte ve istihdam edilmektedirler. Elbette bütün amacımız şiddetin olmadığı bir düzeni yaratmaktır. Bunun içinde sizlerle birlikte mücadele etmeyi istiyoruz.

Değerli Konuklar;

Çankaya Belediyesi olarak Cumhuriyetin kadın erkek eşitliği mücadelesini daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu konuda sizlerin desteği ve katkı bizim için büyük önem taşımaktadır. Atatürk, Cumhuriyet Kimsesizlerin Kimsesidir, diyor. Bizim için Çankaya Belediyesi, ezilenlerin, dışlananların, yok sayılanların, çocukların, kadınların belediyesidir.

Hepinize saygılarımı sunuyorum.

Back To Top