skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

AB PROJESİ: Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum

Çankaya Belediyesi sürdürülebilir, geleceğe dokunan bir kent oluşturmak için, kentsel ekoloji çalışmalarına yenilerini eklemektedir. Bu kapsamda yağmur hasadı ve su tutma yöntemlerini öğrenmek ve Belediye bünyesinde bu konuda çalışan yöneticilerin, tasarımcılar, uzmanlar ve uygulayıcıların sürekliliğini sağlamak için AB ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde proje hazırlamıştır. Bu kapsamda Belediyemiz, proje ortakları ile birlikte AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV Çevre Hibe Programı Kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.

Proje Ortakları : Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD), Çankaya Belediyesi ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH –Association For A Humanitarian World)

Projenin Amacı
İklim değişikliğine uyum kapsamında Türkiye ve AB arasında işbirliğini geliştirirken, sivil toplum diyaloğunu teşvik eden bilgi ve deneyim paylaşım ortamı oluşturmaktır.

Projenin Sonuçları İle Beklenen Çıktılar
İklim değişikliğine uyum kapsamında Çankaya belediyesinin sürdürülebilir ortaklık ve ağ kurması,
Belediyemiz ve PAD uzmanları ile yağmur hasadı uygulamalarına yönelik eğiticilerin eğitimi programının düzenlenmesi
Yağmur hasadı yöntemini uygulamak için kapasite geliştirilmesi
İklim değişikliğine uyum konusunda rehber hazırlanması
Farkındalık kapsamında “Yağmur Günü” etkinlikleri yapılması

Projenin Başlangıç Tarihi : 15.02. 2016
Proje Süresi : 12 ay
Proje Bütçesi: 143.332,60 €

Back To Top