skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Çankaya, Başkent İçinde Bir Başkent
Çankaya, Ankara’nın merkez ilçesidir. Yasama, yürütme ve yargının yönetimsel organlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra ekonomik ve diplomatik kurumları da bünyesinde barındırmaktadır. Başkentin başlıca kültür ve sanat faaliyetlerinin de merkezi olan Çankaya; Türkiye’nin modernleşmesini ve Cumhuriyet’in tarihini yansıtan bir dokuya sahiptir.

Aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezi olan Çankaya’da 100 binii aşkın üniversite öğrencisi, dördü devlet, altısı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 10 üniversitede eğitim görmektedir. Yerleşik nüfusu giderek artan Çankaya’nın nüfusu 2013 yılı verilerine göre 914 bin 501’dir. Günlük nüfus 2 milyonu aşan Çankaya, bundan ötürü başkent içerisinde başkent olarak algılanmaktadır.

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Nedir?
AGH, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve uluslararası projeler vasıtasıyla gençlerin hareketliliğini amaçlayan ERASMUS+ Programı’nın bir parçasıdır. Gençlerin farklı ülkelerdeki STK’larda ya da kamu kurumlarında gönüllü faaliyetlerde bulunmalarını sağlar. Kültürlerarası boyutu ve resmî olmayan yaklaşımı sayesinde AGH farklı kültürlere dokunmak, bireysel ve mesleki gelişimde kullanılabilecek yeni yetenek ve deneyimlere sahip olmak için eşsiz bir fırsattır.

Gönüllü, gönderici kuruluş ve ev sahibi kuruluştan oluşan üçlü bir ortaklık çerçevesinde; belirli bir zaman dilimi için bağlılık sözleşmesi olan AGH, bir staj programı ya da mesleki eğitim, gençlik istihdamı, dil kursu, yurtdışı eğitimi, turizm faaliyeti veya ucuz işgücü çalıştırmak değildir.

AGH, ücretsizdir. Seyahat masrafları, konaklama, gıda, sağlık sigortası ve aylık ödenek karşılanmaktadır. İlgili periyod sonunda AGH gönüllüleri Youthpass adlı sertifika belgesi almaktadır.

Çankaya Belediyesi, AGH hizmetlerinde bulunabilecek koordinatör, gönderen ve ev sahibi kuruluş olarak akredite olmuştur.

Hangi Alanları İçeriyor?

Avrupa Gönüllü Hizmeti, başvuru yapacak adaylara STK ya da kamu kurumlarında değişik konularda ilerleme fırsatı veriyor.

• Kültür ve sanat
• Sosyal alanlar
• Çevresel ve tarihi mirasın korunması
• Medya çalışmaları
• Dışlanmaya karşı mücadele
• Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele
• Sağlık
• Dayanışma ekonomileri
• Spor
• Kültürel çeşitlilik
• Avrupa’nın geleceği ve benzeri konular…

Ne Kadar Süre İçin?

Bir AGH görevi 2 aydan 12 aya kadar sürebilir. Her birey AGH görevini bir kereye mahsus yerine getirebilir. 10 ayı geçmeyen uzun süreli görevlerin arkasından gelen kısa süreli görevler istisnadır.

AGH’ye Kimler Başvurabilir?
AGH’ye başvurmak için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

• 18-30 yaş arasındaki gençler. İstisnai durumlarda 17 yaşında da başvurulabilir.
• Gönüllü ya katılımcı ülkelerin birinde ya da diğer ortak ülkelerin birinde ikamet etmelidir.
• AGH, ikamet edilen ülke dışındaki ülkelerde gerçekleştirilebilir.
• Eğitim, deneyim ya da yeterlilikte minimum gereklilik yoktur.
• Dil bilme koşulu yoktur fakat temel düzeyde İngilizce genellikle istenmektedir.

Hangi Ülkeler?
AGH Projesini yürüten ülkelerin listesi aşağıdakiler gibi:

Programa Dâhil Olan Ülkeler: 28 AB ülkesi, Avrupa Ekonomik Alanı’na dâhil olan ülkeler (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ) ve Türkiye.

Avrupa’ya komşu ortak ülkeler: Güney Doğu Avrupa (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan), Doğu Avrupa ve Kafkaslar (Ermenistan, Azerbaycan, Belaruz, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna).

Akdeniz çevresinde ortak ülkeler: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus.

Nasıl Başvuracaksınız?
•Seçtiğiniz gönderen kuruluşla iletişime geçin ve birbirinizi tanımak, gelecekteki adımları tanımlamak için onlarla bir randevu belirleyin. https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

• Veri tabanını gözden geçirin, beğendiğiniz ve başvurmak istediğiniz bir veya birden fazla yer bulun. Birden fazla projeye başvurmak, kabul edilmek açısından tercih edilebilir bir şeydir.
• Başvuru hazırlamak: Her başvurunun aşağıdaki dokümanlara ihtiyacı vardır.
– Bir motivasyon mektubu ve Europass Formatında CV
– Dokümanlarla alakalı bölümde CV’nin ve motivasyon mektubunun nasıl yazılacağına dair birçok bilgi bulabilirsiniz.
– Dokümanları toplayın ve size ev sahibi kuruluşlar ile iletişime geçmenizi sağlayan gönderen kuruluşa gönderiniz.

AGH Gönüllüleri Çankaya Belediyesi’nde
Çankaya Belediyesi ev sahipliği yapacağı gönüllüleri arıyor:
• 18-30 yaşları arasında
• AGH süresince İngilizcesiyle iyi bir iletişim kurabilecek
• Sanatsal ve kültürel aktivitelere ilgili olan
• Diğer kültürlerden, uluslararası değişime kadar hoşgörülü olan
• Çocuklarla, şiddete maruz kalanlarla, çevre ile ilgili konularla vaktini harcamaya istekli olan
Genç gönüllüler için kültürel-sanatsal aktivitelerden, sosyal aktivitelere kadar seçmeleri için geniş çapta aktiviteler sunabiliyoruz.

Yılda 3 kere son başvuru zamanı vardır: 2 Şubat, 26 Nisan ve 4 Ekim 2016

Gerekli Dökümanlar
– ERASMUS+ Program rehberi

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/hayatboyu-%C3%B6%C4%9Frenme/erasmus-_-program_-rehberi.pdf?sfvrsn=0

– ERASMUS+ poster

https://drive.google.com/file/d/0B4rWtYesig_AVTdBUTBtWGpKY2c/view?usp=sharing

– AGH Sözleşmesi
Bu belge AGH programına dâhil olan kuruluşların ve aktörlerin rollerini tanımlar.

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-charter_en.pdf

– AGH Broşürü

http://www.cankaya.bel.tr/uploads/files/Brochure%20AGH%20-%20TR.pdf

– Motivasyon mektubu -talimatlar

https://drive.google.com/file/d/0B4rWtYesig_AWmV2R2VBT005V2c/view?usp=sharing

– Europass CV

CV hazırlama talimatları: https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae

– EVS Bilgi Dosyası

Karşılama mektubu: http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/evs-welcome_en.pdf

AGH’den beklentiler nedir: http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/evs-expect_en.pdf

CIGNA Sağlık Sigortası:

CIGNA şu anda AGH gönüllülerine sağlık hizmeti ve sigortası sağlayan sigorta şirketidir.

• CIGNA’nın internet sitesi : https://www.cignahealthbenefits.com/en

• CIGNA’nın faydaları: http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/evs/BENEFITS_OVERVIEW_Cigna_zavarovanje.pdf

• CIGNA Sigorta rehberi : http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/evs-%C4%B1nsurance-guide-for-cigna.pdf?sfvrsn=0

– ERASMUS+ Online Dil Yardımı : http://erasmusplusols.eu/

– Youthpass

Adım adım Youthpass: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/subpage/

Youthpass yayınları: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/

Youthpass etki inceleme: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/youthpass-impact-study/

– Mentorluk :

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/2013/Info_materiali/mentori_rokasgraamata_web.pdf

Basında Biz
Carla’nın gelişi! Çankaya’da ilk gönüllü, 3 Kasım 2015

http://www.cankaya.bel.tr/news/2986/Avrupali-Gencler-Cankayayi-Sevdi/

AGH ve AISEC Kapadokya Kültürel Gezisi, 27 Kasım 2015

Video : https://www.youtube.com/watch?v=8LTfWjP45kM

http://www.baskentgazete.com.tr/pdf/baskentgazetesi.pdf

http://www.cankaya.bel.tr/news/3431/Cankayali-Gonulluler-Kapadokyada

Sistem ve Jenerasyon Derneği ile AGH Bilgilendirme Toplantısı, Çankaya Belediyesi, 21 Ocak 2016

http://www.cankaya.bel.tr/news/3418/Cankaya-Belediyesi-Genclerin-Avrupa-Koprusu/

Daha Fazlası İçin
– Ulusal Ajanslar, ulusal düzeydeki programları teşvik eder ve gerçekleştirirler.
Avrupa komisyonları ile projelere katılan gençler ve organizasyonlar arasında aracıdırlar.

http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm

– SALTO – Bu platform eğitim kalitesini ve enformel öğretimi geliştirmek için birlikte çalışma imkanı sunar

https://www.salto-youth.net/

– Eurodesk :

Eurodesk Avrupa: https://eurodesk.eu/

Eurodesk Türkiye: http://eurodesk.ua.gov.tr/

– AGH Gönüllüleri Platformu – Bu platformun amacı AGH’i teşvik etmek; gönüllülere destek vermek; geçmişte, şu an ve gelecekte olduğu gibi, gençler arasında hareketliliği ve iletişimi sağlamaktır.

http://www.trexevs.org/trex.php

http://trexevs.blogspot.com.tr/

– Gençlik Ağı: http://www.youthnetworks.eu/
Gençlik Ağı: Avrupa’da AGH için gönüllü fırsatlarını ve projelerini paylaşmak

– Avrupalı Gençlik Portalı: Burada akredite edilmiş AGH organizasyonlarını ve AGH imkânlarını bulabilirsiniz.

İletişim
Çankaya Belediyesi
Dış İlişkiler Müdürlüğü – AGH Birimi
Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay / Ankara, Türkiye, 12.Kat

Tel: +90 312 458 90 23
Faks: +90 312 458 90 81
E-posta: agh@cankaya.bel.tr
http://www.cankaya.bel.tr/

A. ÇANKAYA, A CAPITAL WITHIN A CAPITAL
Çankaya is the metropolitan district of Ankara. As the headquarters of country’s legislative, executive and judicial structure; Çankaya is also a centre for political, professional, economic and governmental bodies. She hosts major artistic and cultural activities as well as representing history of new Republic and modernisation movement of Turkey. While the residential population of Çankaya is 914,501 (2013) it, exceeds 2 millions by day. Therefore she is seen as a “capital within capital”. Also a centre for education and research with four state and six private universities, more than 100,000 university students are resident in Çankaya.

B. WHAT IS EVS?
EVS (European Voluntary Service) is part of ERASMUS+ Programme promoted by European Union to enhance mobility of young people through international projects. It enables young people to exercise voluntary activities in NGOs or public institutions located in other countries. Thanks to its intercultural dimension and non-formal approach, EVS is a unique opportunity to get in touch with different cultures and acquire new skills and abilities to be used personal and professional growth.

Volunteering is a commitment contract in a specified period involving a triangular partnership: The volunteer, the sending organisation and the hosting organisation. EVS is not an internship, a professional training, a youth employment, a language course, a period of study abroad, tourism or an exploitation of cheap labor.

EVS is free of charge. Travel expenses, accommodation, food, health insurance and monthly allowance are covered. At the end of their EVS volunteers receive a certificate called Youthpass.
Çankaya Municipality has been accredited to conduct EVS as coordinator, sending and receiving organisation.

WHICH FIELDS?
The European Voluntary Service offers to the applicants the opportunity to conduct their mission in NGOs or public institutions committed to different thematics:
• Art and culture
• Social, environment
• Heritage protection
• Media and information for young people
• Combating exclusions
• Racism and xenophobia
• Health
• Economies of solidarity
• Sport
• Cultural diversity
• The future of Europe and others…

FOR HOW LONG?
An EVS mission may last from 2 to 12 months. Every individual can do an EVS mission just once in their life, except some cases in which a short-term experience (2 months) can be followed by a long-term mission not overcoming 10 months.

WHO CAN APPLY?
IIn order to apply for an EVS, the following conditions need to be satisfied:

– Young people age between 18 to 30. In certain cases, projects may accept 17 years old individuals.
– Must be legally resident in one of the countries participating in the programme or in one of the partner countries. The EVS must be outside the country of residence.
– No training, experience or qualifications are required.
– No condition for knowledge of language but a basic level of English is often recommended. Nevertheless, it is possible to apply for projects in countries of which the applicant know the language even if the one does not know Englİsh (e.g. You can go to France or Belgium if you speak french, Spain if you speak spanish,…).

WHERE?
TThe list of countries in which is possible to conduct an EVS project is the following:

Programme Countries: The 28 EU Member States, the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway) and Turkey.

Neighbouring Partner Countries : South East Europe: Albania, Bosnia and Herzegovina, Former Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, Eastern Europe and Caucasus: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russian Federation, Ukraine.

Mediterranean Partner Countries: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip, Syria, Tunisia.

HOW TO APPLY?
Find a sending organisation from the Database of European Voluntary Service accredited Organisations.

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

– Contact the sending organization you selected and schedule an appointment with them to know each others and define the next steps.

– Browse the Database of volunteering opportunities, find one or more placements that you like and you want to apply for. İt is preferrable to apply for more than one projects in order to increase the possibility to be accepted. https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

– Prepare your application. Every application requires the following documents : a motivation letter and a CV in Europass Format
– You can find more information on how to write a motivational letter and CV in the section related to DOCUMENTS.

– Collect all the documents and bring/send to your sending organization that will provide to contact the hosting organizations.

There are three deadlines per year for the EVS application: 2 February, 26 April and 4 October 2016.

C. USEFUL DOCUMENT
– E- ERASMUS+ programme guide

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

– Erasmus+ poster

https://drive.google.com/file/d/0B4rWtYesig_AV1Y0Y0JiQUEzMm8/view?usp=sharing

– EVS charter
These documents describe the roles of actors and organizations involved with EVS Programme.

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-charter_en.pdf

– EVS brochure

http://www.cankaya.bel.tr/uploads/files/Brochure%20EVS%20-%20EN.pdf

– Motivational letter- instructions

https://drive.google.com/file/d/0B4rWtYesig_AWmV2R2VBT005V2c/view?usp=sharing

– Europass CV
Create your Europass CV : https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae

CV instructions : https://www.alfabet-em.cz/store/europass-cv-instructions.pdf

– EVS info KİT
Welcoming letter : http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/evs-welcome_en.pdf

What to expect from EVS : http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/evs-expect_en.pdf

CIGNA health insurance : CIGNA is currently the insurance company providing EVS volunteers with healthcare treatments and insurance.

• Website of CIGNA : https://www.cignahealthbenefits.com/en

• CIGNA benefits overview : http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/evs/BENEFITS_OVERVIEW_Cigna_zavarovanje.pdf

• Insurance guide for CIGNA : http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/evs-%C4%B1nsurance-guide-for-cigna.pdf?sfvrsn=0

– Erasmus+ Online Linguistic Support : http://erasmusplusols.eu/

– Youthpass

Youthpass, step by step : https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/subpage/

Youthpass publications : https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/

Youthpass impact studies : https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/youthpass-impact-study/

– Mentorship :

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/2013/Info_materiali/mentori_rokasgraamata_web.pdf

D. PRESSE – REVUE
Arrival of Carla, 1st EVS volunteer in Çankaya Municipality, 3 november 2015

http://www.cankaya.bel.tr/news/2986/Avrupali-Gencler-Cankayayi-Sevdi/

Cultural excursion in Capadoccia for EVSers and AISECers, 27th december 2015

Video : https://www.youtube.com/watch?v=8LTfWjP45kM

http://www.baskentgazete.com.tr/pdf/baskentgazetesi.pdf

http://www.cankaya.bel.tr/news/3431/Cankayali-Gonulluler-Kapadokyada

EVS informational meeting with System And Generation NGO, Çankaya Municipality, 21 january 2016

http://www.cankaya.bel.tr/news/3418/Cankaya-Belediyesi-Genclerin-Avrupa-Koprusu/

E. FOR FUTHER INFORMATION
– National Agencies – promoting and realizing the program at national level, they are the link between European Commission, youth and organizations taking part into the projects.

http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm

– SALTO – This platform offers educational training and cooperations to improve quality of education and non-formal learning.

https://www.salto-youth.net/

– Eurodesk – It provides youngers and organizations targeted to them with information educational, working and studying opportunities.

Eurodesk Europe: https://eurodesk.eu/

Eurodesk Turkey: http://eurodesk.ua.gov.tr/

– Ex-EVS Volunteers’ platform – It aims to promote EVS, give support to past, present and future volunteer, favour mobility and communication between youngers.

http://www.trexevs.org/trex.php

http://trexevs.blogspot.com.tr/

– Youth networks – Sharing volunteer opportunities and projects for EVS in Europe http://www.youthnetworks.eu/

– European Youth Portal. You can find the Database of EVS accredited organisations and EVS opportunities. http://europa.eu/youth

F. CONTACT

Çankaya Belediyesi

Direction of International Relations – EVS desk

Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay / Ankara, Turkey, 12.Kat

Phone: +90 312 458 90 23

Fax: +90 312 458 90 81

agh@cankaya.bel.tr

http://www.cankaya.bel.tr/

Back To Top