skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Sayın Yalçın Bayer,

19.07.2017 tarihli “Anıtkabir’e Dokunan Yanar” alt başlıklı köşe yazınızda; yazınıza esas açıklamaları yaptığı söylenen ve yerel yönetim uzmanı olarak ismi geçen Av. Sedat Vural, Çankaya Belediye’sinin ortağı olduğu Çankaya Belde A.Ş. ile dışarıdan 26.03.2014 tarihinde Hukuki Müşavirlik Sözleşmesi imzalamıştır. İş bu sözleşme, süre bitiminde Çankaya Belde A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla, yenilenmeyerek 25.03.2017 tarihinde sonlanmıştır. Sanıyorum ki, Sayın Sedat Vural sözleşmesinin yenilenmemesini müsebbibi olarak beni görmektedir ki, bu tarihten itibaren, Sayın Sedat Vural çeşitli mecralarda gerek Çankaya Belediyesi gerekse şahsım ile ilgili karalayıcı, asılsız ithamlarda bulunmaktadır. Maalesef ki, Sayın Sedat Vural bugünkü yazınızla birlikte, sizin köşenizi ikinci kez bu karalamaya vesile yapmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, doğru duvar yıkılmaz.

Anıtkabir planı ile ilgili duruşumuz çok açıktır. Anıtkabir alanına tek bir konut yaptırmayız. Anıtkabir’in tek bir çakıl taşına dokundurtmayız. Anıtkabir ve Yüce Atamız, 80 milyonun ortak değeri ve kahramanıdır. Bizim belediyecilik anlayışımız ranta karşı, kamu yararını ve kamu çıkarını gözetir. Anıtkabir ile ilgili yazınızda bu kişinin belirttiği iddialar tamamen asılsız olup, belediyemiz ve hakkında gerçekleri yansıtmamaktadır. Tartışmalara konu olan Anıtkabir planı ile ilgili objektif değerlendirmeye TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8326&tipi=3&sube=1#.WXCzL4TyiUk uzantılı URL adresinden bilgi edinmeniz mümkündür.

Anılan bu sebeplerle bahse konu haberde yer alan iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışı olup; Belediyemiz ve benim hakkımdaki yazınızın gerçekleri yansıtmadığını, aksine Ulu Önder Atatürk’ün izinden gittiğimizi, ilkelerine sadık kaldığımızı ve hatırasını sonuna kadar koruyacağımızı belirtmek isteriz.

Çankaya, Cumhuriyet’in Demokrasi’nin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesidir. Bu değerleri sonsuza kadar savunmaya devam edecektir.

Saygılarımla. 19.07.2017

Alper Taşdelen

Çankaya Belediye Başkanı

Back To Top