skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Kadın sorunu içinde bulunduğumuz ülke ve dünya koşullarından kaynaklı olumsuzlukların bir sonucu değildir. Kadın sorunu başlı başına bir sorundur ve diğer sorun alanlarıyla kesişmekte ama asla onların ürettiği bir sorun alanı değildir. Yani salt bir sonuç olarak bakılamaz, değerlendirilemez. Böylesi bir yaklaşım kadını tekrardan ikinci planda konumlandıran bir nitelik taşır ki bunu kabul etmek mümkün değildir. O nedenle kadın sorununa kapsamlı bir yaklaşım zorunludur. Sorunu başlı başına ele almak, farklı disiplinlerden yararlanmak ve farkındalığı en üst düzeye çıkarmak için toplumun bütün kesimleriyle ortak bilgi paylaşımı ve strateji geliştirmek temel bir öncelik olmalıdır.

Her gün korkunç acılarla gündeme gelen kadın sorunu, aslında bir kadın sorunu olmanın ötesinde bir yaşama hakkı sorunu, eşitlik sorunu ve özgürce yaşayabilme sorunudur. Sorunun bu denli çok boyutlu olması çözümü konusunda da çok boyutlu bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede yerel yönetimlere her alanda çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler imkânlarını kullanarak, kadınların karşılaştıkları her türlü sorunu çözme, yaşam alanlarını güvence altına alma, ekonomik ve sosyal olarak destekleme gibi çok ciddi katkılar sağlayabilirler.

‘Mor Bayrak’ uygulaması

Bu düşünsel perspektiften hareketle çok sayıda çalışmaya imza attık. Önümüzdeki süreçte etkinliklerimizin alanını ve kapsamını daha da büyüteceğiz.

Çankaya Belediyesi olarak kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yürütüyoruz ve bu kapsamda ilk “Mor Bayrak” alan belediye olduk. Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Bürosu ile kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kadınların ve çocukların yanında yer alıyoruz. Ayrıca ücretsiz olarak sağladığımız hem aile danışmanlığı hem de bireysel danışmanlık hizmetimizle kişilerin güçlenmesine destek oluyoruz.

Kentte toplumsal cinsiyet eşitliğinin hissedilebilir olması için önlemler alıyoruz ve hizmetlerimizi buna göre veriyoruz. Bu anlayışla kadınların ekonomik olarak güçlenmeleri amacıyla Anneler Günü ve Yılbaşı gibi özel günler öncesi parklarımızda, pazaryerlerimizde ve alışveriş merkezlerinde ücretsiz stantlar sağlıyoruz. Kadın emeğini görünür kılmak ve bu alanda farkındalık yaratmak üzere, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kadın Emeği Festivali başta olmak üzere Anneler Günü Şenliği, Mor Şenlik gibi etkinlikler düzenliyoruz.

Yine kadın emeğini görünür kılmak ve bu alanda farkındalık yaratmak üzere kadın girişimcilere ve kadın çalışan sayısı yüzde 50’yi geçen işyerlerine “Eşitlik Dostu İşyeri” ifadesinin yer aldığı “Mor Bayrak” veriyoruz.

En büyük destekçimiz

Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasının, pek çok alanı kesen çalışmaların yapılmasıyla mümkün olacağı için her hizmetimizi bu bakış açısıyla veriyoruz. Bu nedenle personelimizin konuyla ilgili duyarlılığını artırmak adına, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında farkındalık eğitimleri düzenliyoruz.

İlçede kadınların hak ve özgürlük mücadelelerine destek vermek için Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı gibi güçlenme çalışmalarını başta Çankaya Evleri olmakla birlikte belediye salonlarımızda yapıyoruz. Ayrıca eşitlik çalışmalarında erkeklerin de rolünün önemli olduğunu unutmayarak baba destek programını personelimizden başlayarak ilçemizde yaygınlaştırıyoruz.

Bu çerçevede, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mart ayını “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” olarak ilan ediyoruz ve artık gelenekselleşen farkındalık etkinliklerimizi bir ay boyunca düzenliyoruz.

Yine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne vurgu yapmak amacıyla 1 ay boyunca konuya ilişkin farkındalık etkinliklerimizi sürdürüyoruz.

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kadın Yazarlar Haftası kapsamında da kadın hareketindeki yazarları halkla buluşturuyor, ücretsiz kitaplar dağıtıyoruz.

Yine üç ayda bir Kadın Bülteni çıkararak toplumsal cinsiyet rollerini dönüştürmek için çalışıyoruz. Okullarda düzenlediğimiz akran zorbalığı eğitimleriyle her yaş grubunda Çankayalıya konuyla ilgili ulaşıyoruz.

Hak temelli çalışmaların sonuca ulaşabilmesi ancak konunun öznelerinin sürecin her aşamasında yer almasıyla mümkündür, bu yüzden sivil toplum örgütlerinin katılımı bizim için oldukça önemli. Stratejik planımızın ve yine 2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planımızın hazırlıkları sürecinde sivil toplum örgütlerinin deneyim ve bilgisi bizim en büyük destekçimiz olmuştur.

Örgütsel işbirliği

Sivil toplum örgütleriyle işbirliklerimizi kurumsallaştırmak üzere protokoller imzalıyoruz. Bu protokollerden biri de 5 Aralık’ta Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile imzaladığımız Acil Yardım Hattı protokolü oldu.

Hem önümüzdeki 5 yıl için eşitlikçi hizmet ve taahhütlerimizi içeren eylem planımızın kamuoyuyla paylaşılması hem de toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı imzaladığımız bu protokolle kadınların her zaman yanında olduğumuzu tekrar taahhüt ediyoruz.

Hepimiz, her alanda, bu denli şiddetin sıradanlaştığı, eşitsizliğin derinleştiği ve kanıksandığı bir ortamda bir şey yapmalıyız. İnsani ve vicdani temel sorumluluğumuz budur.

Back To Top