skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içindeki asansörlerin tescil ve yıllık periyodik kontrollerinin iki yıl boyunca Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilmesini kapsayan asansör protokolünü yeniledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar arasında imzalanan protokol törenine Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Asil, MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalander de katıldı.

Yenilenen protokol ile 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile asansörlerin bakımları, yıllık periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yeniden düzenlendi.

Çankaya Belediyesinin sınırları içerisindeki asansörlerin yılda bir kez muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamakla ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü olduğunu belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşların can ve mal güvenliğinden taviz vermemek adına yetkili kuruluş Makine Mühendisleri Odası ile protokol imzalamış bulunuyoruz. Bu anlayış doğrultusunda asansörlerin bakım ve periyodik kontrollerini bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Makine Mühendisleri Odası ve benzeri kurumlarla işbirliklerimiz her alanda devam edecektir” diye konuştu.

Back To Top