skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Çankaya Belediyesi, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Konferansı’na katıldı. 2019-2024 döneminin örgütlenmesi ve hedeflerinin ortaya konulduğu toplantıda Çankaya Belediyesi de sağlık, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engellilerle ilgili çalışmalarını sundu. 

Alper Taşdelen: “Çankaya’da bütün kesimler için çalışıyor, özel projeler üretiyoruz. Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir kent yaratmak” 

Çankaya Belediyesi, Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına üye kent ve belediyelerin bir araya geldiği Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Konferansı’na katıldı. Sağlıklı Şehirler Hareketinin 30. Yılında “Dünyayı Değiştirmek İçin Şehirleri Değiştirmek” sloganıyla 60 ülkeden 500 kişinin katıldığı konferans, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’da gerçekleşti. Belediye başkanları, kamu yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve proje koordinatörlerinin yanı sıra üniversitelerden bilim insanlarının da katılım gösterdiği toplantıda, 2014-2018 dönemini kapsayan ve 6. Faz döneminin kapanışı ile 2019-2024 dönemini içeren 7. Fazın başlangıcı değerlendirildi.

Konferansa Sağlıklı Kentler Birliği ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi temsilcileri katıldı. Sağlıklı Kentler Birliği 3 sözlü, 2 poster sunum, Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 sözlü sunum ve Çankaya Belediyesi 1 sözel, 3 poster sunumu yaptı. Çankaya Belediyesi adına Dış İlişkiler Müdürü ve SKB Koordinatörü Ethem Torunoğlu “Kadınları Güçlendirerek Dayanıklı Bir Şehir Yaratmak” başlıklı sözlü sunumu ve “Sağlıklı Şehir, Yaşanabilir Şehir”, “Gönüllü Test ve Danışma Merkezi”, “Farklı Renklerle Daha Güzeliz” başlıklı poster sunumları ile ülkemizi temsil etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 7. Fazın başlangıç süreci ve “Dünyayı Değiştirmek İçin Kentleri Değiştirmek” temasıyla tanımlanan Konferansta, Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinde duruldu. DSÖ tarafından ortaya konulan “people” (insan toplum),  peace (barış), planet (gezegen), participation (katılım), prosperity (refah)  ve place (mekan) temelinde 6P olarak adlandırılan ilkeler doğrultusunda  yürütülen çalışmalarda, yerel ve küresel ölçekte barış, huzur, refah içinde yaşamak için sağlıklı kentsel mekanların oluşturulması benimsendi.

7. FAZ PLANINI TAMAMLADI

Konferansa, sağlık, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelliler alanındaki proje ve çalışmalarıyla katılım gösteren Çankaya Belediyesi, çalışmalarıyla ve İngilizce hazırlanmış broşür ve kitaplarıyla dikkat çekti. 2003 yılında “Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına” 3. Faz döneminde üye olan Çankaya Belediyesi, 2019-2024 7. Faz için hazırlıklarını tamamlayarak, üyelik yenileme başvurusunu hemen yapabilecek kentler arasındaki yerini aldı. Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planı (2019-2023),dokümanını 7 Nisan 2018 Dünya Sağlık Gününde kamuoyuna sunan Çankaya Belediyesi, söz konusu raporu Belfast Konferansı’nda da DSÖ yetkililerine ileterek, “mutlu ve sağlıklı bir kent” için temel hedeflerini ortaya koydu.

HEDEF SAĞLIKLI VE MUTLU KENT

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın Başkent nüfusunun yüzde 17’sinin yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, “Yüzde 98’lik bir okuryazarlık oranı bulunan, yoksulluğun yüzde 5’in altında seyrettiği Çankaya’da bütün kesimler için çalışıyor, özel projeler üretiyoruz. Kreşler, baharevleri, kadın sığınma evi, danışma merkezleri, evde bakım ve sağlık hizmeti gibi pek çok çalışmamızın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine, engellilere, çevre duyarlılığına yönelik de proje ve çalışmalar yürütüyoruz.  İklim ve çevre alanında ‘Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladık, 2020 hedeflerini içeren Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını hazırladık. Atıklarımızı geri kazanıyoruz, parklarımızda yağmur hasadı projesini uyguluyoruz. Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir kent yaratmak” şeklinde konuştu.

Konferansa, Türkiye’den Çankaya Belediyesi yanında, Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) yönetici ve bilim danışma kurulu üyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katılım gösterdi.

Back To Top