skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara
Çankaya Belediyesinin Projesine AB’den Hibe

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunduğu “Building Resilient City through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” hibe almaya hak kazandı. “Kadın ve Çevre Sorunlarına” yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen proje, “iklim dostu kadınlar” eliyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya yaratmayı hedefliyor.

Çankaya Belediyesinin Avrupa Birliği Şehir Eşleşme Hibe Programında kabul edilen projesinin şehir eşleşme konusunda yurtdışı ortağı Almanya’nın Frankfurt Belediyesi oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bir yıl sürecek projeyi Hazine ve Maliye Bakanlığında düzenlenen törende imza altına aldı.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Çankaya Belediyesinin, Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne sunduğu “Building Resilient City through Empowering Women – Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” hibe almaya hak kazandı. İlk kez bir AB hibe programında asıl başvuran olarak hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, Almanya’da Frankfurt Belediyesi ile iklim ve kadın konularında eşleşti. Bir yıl sürecek projenin imza töreni Hazine ve Maliye Bakanlığında yapıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Sosyal ve teknik boyutları olan, kent yaşamı için son derece önemli bir projeye başlıyoruz. Bu nedenle heyecanlıyız, projenin yurtdışı ortağı Frankfurt Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız” dedi.

Frankfurt Belediyesinin kadın odaklı iklim çalışmaları uyarlanarak, Çankaya Belediyesinin uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yerelde katılımcı bir iklim politikasının ilk adımları atılacak. Frankfurt’un yanı sıra Doğa Koruma Vakfı ve Kadın Muhtarlar Derneği gibi yerelde güçlü ve öncü çalışmaları olan sivil toplum örgütleri de proje ortakları olarak faaliyetlere katılacak. 15 Ocak 2019 tarihinde başlayacak projenin 10 ay sürmesi öngörülüyor. Toplam bütçesi yaklaşık 120.000 Avro olan projenin 105.000 Avro’luk kısmı AB tarafından finanse edilecek. Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda iklim ve kadın konularında çalışan personel tarafından yürütülecek projede, cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için farkındalık yaratmak ve katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarına ve projelere dahil etme kapasitesini geliştirmek hedefleniyor. Bunun yanında yerel politika yapıcılar ile kadın kuruluşları ve gruplarının temsilcileri arasında bir politika diyaloğu ve bilgi alışverişi yapılması öngörülüyor.

Projenin ilk aylarında Frankfurt’a gerçekleşecek planlama ve çalışma ziyaretleri, kadın odaklı iklim çalışmaları konusunda teoride ve pratikte iyi uygulamaların gözlemlenmesi ve yerelde uyarlanması deneyimlerini içerecek. Frankfurt’ta eğitim alacak lider kadınların, Çankaya’da başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimine bilgi aktarması ve proje kapsamında seçilecek “İklim Dostu Kadınlar” grubunun yerel düzeyde enerji verimliliği ve iklim adaptasyonu konularında toplumun bilinçlendirilmesinde öncü olması hedefleniyor. Proje sonunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması adına uluslararası bir konferans düzenlenerek, enerji verimli ev aletleri listesi içeren bir rehber kitapçık oluşturulması öngörülüyor.

Back To Top