skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Otizmin eksiklik değil farklılık olduğu anlayışıyla hareket eden Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevlerinde otizmli çocukların yaşıtlarıyla bir arada olması için kaynaştırma programı uyguluyor. Programın amacı hem otizm tanısı almış çocukların akranlarıyla bir arada olmalarını sağlamak hem de diğer çocukların farklı gelişen çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini öğretmek. 

Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevlerinde otizmli çocukları yaşıtlarıyla bir araya getirme amacıyla kaynaştırma programı uyguluyor. Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için okul öncesi dönemin son derece önemli olduğunun bilincinde olan Belediye, kaynaştırma programı yoluyla otizmli çocuklara destek oluyor. Gündüz bakımevinde bulunan diğer çocuklar, farklı gelişim gösteren bireylere ve yaşıtlarına nasıl davranmaları gerektiği konusundaki bilinci, oyun yoluyla öğreniyor.

Belediyenin 3-6 yaş arası çocuklara okulöncesi eğitim verilen 12 gündüz bakımevinde, 4-6 yaş arası grupların her birinde bir kaynaştırma öğrencisi bulunuyor. Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitimciler ve psikologlar, yaşıtlarıyla bir arada oyun yoluyla iletişim kuran ve öğrenme kapasitesini artıran çocukların yılsonunda önemli bir gelişim kaydettiğini belirtiyor.

Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-V) kapsamında İlgi Otizm Derneği ile Recognize (Beni Tanı) Avrupa Birliği Projesini de yürüten Çankaya Belediyesi, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukları okul öncesi eğitimde öğretmenlerin ve ailelerin erken teşhisini, ailelerin bilgilendirilmesini ve yönlendirmesini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye, proje kapsamında ve gündüz bakımevlerinin rutin işleyişinde, personelin özel gruplarla çalışma konusunda kapasitesini geliştirme amaçlı eğitimleri de sürdürüyor.

Back To Top