skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Bir Kent Oluşturma Projesi” kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesi’ni ziyaret etti.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesi’ni ziyaret etti. Frankfurt çalışma ziyaretine Çankaya Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerinden müdür ve uzmanlar, diğer proje ortaklarından Kadın Muhtarlar Derneği’nden temsilciler ve Doğa Koruma Merkezi’nden çevre uzmanları da eşlik etti. Frankfurt am Main Belediyesi ile işbirliği ve uygulanabilirlik çalışmaları için yapılan gözlem ve değerlendirmeler ile proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini hedefleyen Çankaya Belediyesi, Frankfurt am Main Belediyesi Çevre ve Kadın Daire Başkanı Rosemarie Heilig ile toplantılar gerçekleştirdi.

Frankfurt am Main Belediyesi Çevre ve Kadın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Frankfurt’ta Çevre Eğitimi Projesi, Frankfurt Atık İmha Servisi, Frankfurt Enerji Noktası gibi iklim çalışmaları odaklı ziyaret noktalarını yerinde inceleyen Çankaya Belediyesi heyeti, proje ortakları, uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yerelde katılımcı bir iklim politikası oluşturma adına da çalışmalarına başladı.

Çalışma ziyareti sonrasında “İklim Dostu Kadınlar” eliyle, Frankfurt’taki başarılı uygulamalar doğrultusunda, Çankaya Evleri ve Çankaya Kreşlerinde eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirerek cinsiyet eşitliğine duyarlı çevre politikalarıyla birlikte daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya hedefleniyor.

Back To Top