skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Almanya’nın Frankfurt Belediyesi ile “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” ilk meyvesini verdi.

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Almanya’nın Frankfurt Belediyesi ile Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları  Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi iklim üzerine çalışmalar yapan 3 güçlü kadının katıldığı panelle taçlandı.

Kadın ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen proje kapsamında iklim dostu kadınlar eliyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, iklim üzerine çalışmalar yürüten yazar Buket Uzuner, kadın çalışmaları uzmanı, çevre ve siyaset bilimci Dr. Nuran Talu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan’ı Mülkiye Kültür Merkezinde düzenlenen panelde Çankayalılarla buluşturdu.

Cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için farkındalık yaratmak ve katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarına ve projelere dahil etme kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında deneyimlerini paylaşan konuşmacılar, yerel yönetimlere çok işin düştüğü bu konuda Çankaya Belediyesinin duyarlılığının büyük önem taşıdığını paylaştılar.

“Kadınları Güçlendirerek İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent Oluşturmak” başlıklı projenin çevre, enerji ve iklim değişikliği konusuna, kadın bakış açısı üzerinden bir yaklaşımla eğilmeyi hedeflediğini belirten Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, proje ortaklarının Kadın Muhtarlar Derneği ve Doğa Koruma Merkezi olduğunu, Frankfurt Belediyesi ile de işbirliğinde olduklarını söyledi. Dünyada büyük bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadelede kadınların yerel hizmetlere katılımının artırılması ve bu süreçte kadın  temsilinin güçlendirilmesinin ana hedefleri olduğunu kaydeden Güner, Çankaya Belediyesinin yerel yaşamda kadın-erkek eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza attığının da altını çizdi.

Yoğun bir katılımın olduğu panelde, yerel politikacılar ile kadın kuruluşları ve gruplarının temsilcileri arasında bir politika diyaloğu ve bilgi alışverişinin yapılmasının önemine değinildi. Panelde, kentte sağlıklı mekanlar ve yaşanabilir çevreyi tesis etmek ve sürdürmek için çözüm yolları ve neler yapılabileceği konuları ele alındı.

Back To Top