skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Frankfurt Belediyesi ile “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” ilk toplantısı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında diğer paydaşların da katılımıyla gerçekleşti.

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Frankfurt Belediyesi ile “Building Resilient City through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” ilk toplantısı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında diğer paydaşların da katılımıyla gerçekleşti. Kadın ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen proje, “iklim dostu kadınlar” eliyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya yaratmayı planlıyor.

Paydaşların da katıldığı toplantıda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen projenin öncelikle ‘çevre’ ve ‘kadın’ bileşenlerinden oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sosyal ve teknik boyutları olan, kent yaşamı için son derece önemli bir projeye başlıyoruz. Bu nedenle heyecanlıyız, projenin yurtdışı ortağı Frankfurt Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız” dedi.

179 öneri arasından seçilen 23 projeden biri olan “Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” kapsamında Frankfurt Belediyesinin kadın odaklı iklim çalışmaları uyarlanarak, Çankaya Belediyesinin uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yerelde katılımcı bir iklim politikasının ilk adımları atılacak. Frankfurt’un yanı sıra Doğa Koruma Vakfı ve Kadın Muhtarlar Derneği gibi yerelde güçlü ve öncü çalışmaları olan sivil toplum örgütleri de proje ortakları olarak faaliyetlere katılacak. Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda iklim ve kadın konularında çalışan personel tarafından yürütülecek projede, cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için farkındalık yaratmak ve katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarına ve projelere dahil etme kapasitesini geliştirmek hedefleniyor. Bunun yanında yerel politika yapıcılar ile kadın kuruluşları ve gruplarının temsilcileri arasında bir politika diyaloğu ve bilgi alışverişi yapılması öngörülüyor.

Proje sonunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması adına uluslararası bir konferans düzenlenerek, enerji verimli ev aletleri listesi içeren bir rehber kitapçık oluşturulması da planlanıyor.

Back To Top