skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Belediyemiz, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şart’ını Kasım 2013 tarihinde imzalamıştır. Bu çerçevede, “Yerel Eşitlik Eylem Planı” hazırlanmaktadır.

Proje Ortakları : İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) ve Çankaya Belediyesi

Projenin Amacı :
Çankaya Belediyesi’ne önümüzdeki beş yıl içerisinde istihdam, sağlık, eğitim, katılım ve kentsel hizmetler alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada rehberlik edecek bir eşit eylem planı hazırlamak,
Kadınların çeşitli ihtiyaçlarını ve taleplerini görünür kılmak ve talep oluştma süreçlerini desteklemek,
Çankaya ilçesinde yaşayan kadınların yerel siyasete ve kamusal hayata katılımlarını sağlayacak yeni ve sürdürülebilir mekanizmalar kurmak,
Belediye yöneticileri ve çalışanları arasında toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırmak,
Projenin amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir :
Çankayanın toplumsal cinsiyet haritasının çıkarılması,
Toplumsal cinsiyet haritasının paydaşlarla değerlendirilmesi,
Eşitlik eylem planının hazırlanması
Karar vericilere yönelik toplumsal cinsiyet eğitimleri,
Karar vericilere ve çalışanlara yönelik eğitim modülünün hazırlanması
Eğiticilerin eğitimi,
Çankayalı kadınlarla ve ilgili sivil toplum örgütleriyle tematik toplantılar,
Kadınların ve erkeklerin çeşitli ihtiyaçlarını saptamaya yönelik anket formunun geliştirilmesi.

Projenin Başlangıç Tarihi : Mart 2015

Proje Süresi : 18 ay

Back To Top