skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Günümüz Türkiye’sinin en temel sorunlarının başında yaşam hakkı ihlalleri gelmektedir. Terör saldırılarından iş cinayetlerine, suikastlardan kadın cinayetlerine korkunç bir şiddet durumuyla karşı karşıyayız. Bu “insanlık durumunun” değişmesi ancak ve ancak yeni ve kapsayıcı bir mücadele ve çalışma anlayışıyla mümkün olabilir. Bu noktada belediyelere, özellikle de sosyal demokrat belediyelere çok büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü belediyeler, yaşamın bütün alanlarına müdahale edebilecek imkânlara sahip. Çankaya Belediyesi olarak hem Cumhuriyet devriminin bize yüklediği tarihsel sorumluluk hem de sosyal demokrasi ve solun bize kazandırdığı mücadele birikimi ile her alanda farklı bir belediyeciliği zorunlu kılmaktadır. Bunun için de öncü bir belediyecilik fikrine ve pratiğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlayışla ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan Kadın Hakları Sorunu’nun (yaşam hakkı, çalışma hakkı, her alanda eşitlik vb.) çözümüne katkı sunmak amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

Sosyal demokrat belediyeciliğin vazgeçilmez bir unsuru olarak kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, eşit imkân ve hizmetler sağlamak amacıyla başta sosyal hizmetler olmak üzere farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz.

Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin, hayata geçirilmesinde yasal düzenlemelerin yanı sıra yaşamın her alanında etkili bir biçimde uygulanmasına ihtiyaç vardır. Buradan yola çıkarak eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde belediyelerin önemi ve rolünün bilinciyle hizmet veriyoruz.

Bu alanda yürütülen çalışmaları toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla bütünleştirmek ve kadın- erkek eşitliği ilkesini her alanda hayata geçirmek üzere siyasi irademizi ortaya koyarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını imzaladık ve 3 yıllık Eylem Planını hazırlayarak 8 Mart 2016 tarihinde kamuoyuyla paylaştık.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük çalışmaları daha sistemli ve yapılandırılmış bir biçimde yürütebilmek amacıyla hazırladığımız Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı, “Eğitim”, “İstihdam”, “Şiddet”, “Sağlık”, “Katılım” ve “Kentsel Hizmetler” olmak üzere altı ana başlıktan oluşmaktadır. 8 Mart 2016 yılında kamuoyuyla paylaştığımız eylem planı kapsamında, farklı müdürlükler tarafından yürütülen faaliyetleri tek çatı altında topladık. Eylem planında da 1 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz üzere 2016 yılının sonunda hız kazanan çalışmalar sonucunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Bu müdürlüğümüz; Eşitlik Birimi, Kadın Danışma Merkezi, Kadın Sığınma Evi ve Evlendirme Hizmetlerini yürütecektir. Kadınların yaşadığı sorunları tespit etmek amacıyla saha araştırmaları ve tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler, kadınlar için yaz okulları, kültürel etkinlikleri içeren kamplar, gezi ve kültürel etkinlik programları, sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenleyeceğiz, kadın kütüphanesi ve arşivi oluşturacağız. Bununla birlikte kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yürütecek ve kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarına ağırlık vereceğiz.

Bütün bu çalışmalarımızı diğer müdürlüklerimizin katkısı ile yürütmekteyiz ve yürüteceğiz. Örneğin işyerlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri belirlenmesi ve bu kriterlere uygun işyerlerine Mor Bayrak verilmesi konusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz işbirliğinde çalışma yürütülmektedir. Aynı şekilde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün sorumluluğunda, Çankaya Belediyesi parklarının kadınlar için daha güvenli ve kullanışlı bir hale getirilmesi, kız ve erkek çocuklarının eşit bir biçimde yararlanabileceği oyun alanlarının tasarlanması çalışmalarımızın önemli bir parçası. Bununla beraber Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Çankaya Evlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları eğitimlerinin verilmesi, yine çok önemsediğimiz başka bir alan. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz sorumluluğundaki kreşlerimizde verilen eğitimin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olarak sürdürülmesi, kreş sayısının artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitliğin sağlanması da birimlerimiz arası işbirliği çalışmaları açısından gerekli unsurlardan biri.

Eşit bakış açısının kurum içinde ve kurum dışında ana akımlaştırılması amacıyla 2017 yılından itibaren tüm belediye yöneticilerimize ve personelimize, muhtarlarımıza ve halkımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verecek ve bu çerçevede farklı başlıklarda eğitimlere devam edeceğiz. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Belediyemiz arasında imzalanan İşbirliği Protokolüne istinaden Kadının İnsan Hakları–Yeni Çözümler Derneği tarafından 3 günlük toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin ilkini gerçekleştirdik.

Bütün bu çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Şuna inanıyoruz ki, Cumhuriyet bir kadın devrimiydi/kadınlar için devrimdi. Onun kazanımlarını ortadan kaldırmak isteyenler kadınları dönüştürerek koyu bir karanlığı hakim kılmaya çalıştılar. Bugün bize düşen Atatürk’ün izinde devrimci bir anlayışla kadınların toplumsal, siyasal, iktisadi ve ideolojik mücadelesine katkı sunmaktır. Çünkü kadın değişirse dünya değişir ve yepyeni bir dünya kurulur…

Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı

Back To Top