skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Dış Politikada Paradigma – Radikal Gazetesi, 2012

Suriye’de girilen yol, Türkiye’yi sıcak çatışma ve bedeli ağır faturalarla karşı karşıya bırakacak hale gelirse, kaybeden AKP iktidarı değil Türkiye olacak.
Dış politika devletlerin oyun sahasıdır ve devletler, dış politikalarını hedeflerine ulaşmak üzere temel bir paradigmaya dayandırır. Bu paradigma devletin rejimi, jeopolitik konumu, tarihi, ekonomik ve siyasi faaliyetleri gibi etkenlerin ışığında en geniş çerçevede çeşitli vadelere yayılan ulusal menfaatine göre şekillenir.

Read More
Back To Top