skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Yeni Nesil Demokrasi ve Çankaya Modeli – Cumhuriyet Gazetesi, 2015

Temsili demokrasinin bugün içinde bulunduğu kriz bir taraftan katılımcı, doğrudan veya radikal demokrasi gibi teorik yeni açılımları gündeme getirmekte, diğer taraftan da pratikte yeni uygulamaları deneyimleme imkânı yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni durum ve yaşanan bilinç değişimi ve beraberinde gelen sorgulamalar farklı ve yeni taleplerin gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Bu anlamda yeni bir çağın içinde olduğumuzun farkında olarak yeni bir yönetim modeli oluşturmak ve bunu topluma sunmak sorumluluğu ile karşı karşıyayız.

Read More

Yeni Bir Kent Anlayışını Üretmenin Zorunluluğu – Cumhuriyet Gazetesi, 2014

Binaların, betonun, alışveriş merkezlerinin (AVM) boğduğu bir kent değil; geniş bulvarları ve caddeleri ile açık, ferah ve herkesin özgürce ve eşit bir biçimde yararlanacağı bir kent tasarımına ihtiyacımız bulunmaktadır. Bugün artık dolaşıma giren, tartışılan “kentsel eşitlik” ve “kent hakkı” kavramları da kentin özgürleşme ve eşitlik mücadelesinin verildiği bir alan olarak kabul edilmeye başlandığını göstermektedir.

Read More
Back To Top