skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

21. Yüzyıl tarihin akışının kent meydanlarında değişeceği ve şekilleneceği bir yüzyıl olacaktır. Kentler; özellikleri, özgünlükleri ve değerleriyle markalaşacağı ve yeni bir kimlik olarak insanlığın hafızasında yer edeceği mekanlar olacaktır. Bugün bile dünyada birçok kent, devletlerin simgesi olmanın ötesinde devletlerden bağımsız birer kimlik olarak insanların bildiği, ziyaret ettiği ve esinlendiği mekan özelliği kazanmış durumadır.

Ülkemiz medeniyetler coğrafyası olmasına rağmen bu özelliğini yeterince değerlendirememiştir. Ayrıca kentlerimize yeni özellikler, özgünlükler ve değerler kazandırılamamıştır.

Türkiye kentlerine damgasını vuran, kent yönetiminde çığır açan ve kentleri ileri kentlerin seviyesine taşıyan yönetimler Cumhuriyetin kent felsefesinden etkilenen; ama onu daha da ileri taşıyan sosyal demokrat belediyelerdir.

Bugün yeni bir tarihsel kırılmaya, kent yönetimlerini çağın gereksinimleri doğrultusunda tasarımlamaya büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece tüketen ve tükenen kent anlayışını sürdürmekten çıkıp, yeni bir kent anlayışını geliştirmenin zamanıdır. Yerel yönetimlerde yeni bir anlayışın, felsefenin ve aklın egemen olmasının zorunlu olduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Cumhuriyetin inşa ve imar edildiği Çankaya’da, Cumhuriyetin değerlerine sadık; ama onu aklın ve bilimin yolunda 21. yüzyılın Çankaya’sı yapacak bir büyük atılım için yola çıkıyoruz. Çankaya’nın tarihsel öncü rolünü güncelleştiriyoruz. Yeni Nesil Belediyecilik Çankaya’dan başlayarak Türkiye’ye ve dünyanın farklı ülkelerinde örnek olacak bir kent yönetim modeli olarak yürürlüğe konulacaktır. Yeni Nesil Belediyecilik üç temel bileşenden oluşmaktadır.

ETKİN YÖNETİM
Yeni Nesil Belediyecilikte yönetim hiyerarşik değil, katılımcı ve eşitlikçi bir düzlemde inşa edilecektir.

Halka en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimler, ancak halkın katılımı, denetimi ve paydaşlığıyla sağlıklı yönetilebilir. Bu yüzden ideal yönetim yerindenlik ilkesini; yani ‘hizmetin, prensip olarak vatandaşa en yakın idari birim tarafından yerine getirilmesini’ esas alan bir nitelik taşımaktadır.

2013’ün Haziran’ında kentlerimizi sarsan Gezi Direnişinin temel talebi, yerinden yönetim, hesap veren yönetim, kentte karşı sorumlu yönetimdi. Biz bu ilkeleri de anlayışımızla bütünleştirerek; Katılımcı, demokratik, şeffaf, hesap veren, yerindenliğe uygun bir modelle yola çıkacağız.

‘Çankaya’yı Nasıl Yöneteceğiz?’ sorusunun çok farklı bileşenleri bulunmaktadır. Belediye başkanı, belediye meclisi, belediye çalışanlarından ayrı olarak biz yönetimimize; muhtarları, kent konseyi temsilcilerini, üniversiteleri, sendikaları, sivil toplum örgütlerini, hemşeri derneklerini katacağız. Eğer Çankaya hepimizin ise Çankaya’yı hep birlikte; eşit ve katılımcılık esasıyla yöneteceğiz. Her sorunu kendi muhatabıyla birlikte çözeceğiz. Dünyada değişimi yaratan, örnek yönetim modelleridir.

Biz Çankaya’da geniş ve yatay bir yönetim modeli oluşturacağız. Her yurttaşımızın gerektiğinde ortak olabileceği, fikrini ve çözümünü sunacağı bir yönetim zemini inşa edeceğiz. Hiçbir yurttaşın dışlanmadığı ve bütün kararların ortaklaşa alındığı, ortak akıl ve bilimsel ölçütlerin kullanıldığı ÖZ YÖNETİM anlayışı, ETKİN YÖNETİMİ tanımlamaktadır. “Yeni nesil belediyecilik” anlayışımızla kentin kaderini birlikte belirleyecek, kararlarımızı ortak alacağız. Teknolojinin sağladığı imkanları kullanarak, interaktif yöntemlerle Çankaya’lıyı kent yönetiminde söz sahibi yapacağız. Vatandaşımız bilgisayarından, akıllı telefonundan, dokunmatik oylama ekranlarından, Çankaya’nın yönetimine etkin bir biçimde katılacak. 1 dakikayı geçmeyen “5 şık 1 tercih” oylamalarıyla da projeler konusundaki fikirlerini belirtecek.

KALİTELİ HİZMET

Kaliteli hizmet, bir belediyeyi; ya da kenti nasıl tanımladığınızla doğrudan ilişkilidir. Kent, 21. yüzyılın temel yaşam alanı ise; bir yaşam alanında yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan bütün unsurları üretmek ve sunmak; ama bunu en iyi ve en kaliteli biçimde sunmak, ideal hizmet olarak tanımlanabilir. Bizim için belediye; vatandaşa her türlü hizmeti sunmakla görevli; ama bunun dışında vatandaşın talep etmediği hizmetleri de üreten ve sunan bir hizmet birimidir.

‘Yeni nesil belediyecilik’te belediye bir yönetim birimi değil, bir hizmet birimi olarak her türlü sorumluluğunu evrensel ölçütlerde yerine getiren kurumdur. Çankaya Belediyesi’nin, bir ilçe belediyesi olarak yasa ile tanımlanmış yetki, görev ve sorumlulukları ne olursa olsun, sınırları içindeki her sorunun çözümünde katkısı olacaktır. Temel ilke olarak hem kamu hem de özel sektörle işbirliğini esas alan; Çankaya’nın sorunların tespiti ve bu sorunların en hızlı ve en sağlıklı biçimde çözülmesi için uluslararası standartlarda hizmet sunan bir anlayışla hareket edecektir. Çankaya Belediyesi çalışanlarının literatüründe “sorumluluğumuzda değildir” cümlesi hiçbir zaman kullanılmayacaktır.

Her sorunun çözümünde yardımcı olmak, yol göstermek, bilgi vermek ve sorunun en kısa sürede çözümü için çaba harcamak temel hareket noktamız olacaktır. Çankaya Belediyesi hem temel görevlerini en iyi biçimde yerine getirecek hem de Çankaya’da yepyeni bir kent kültürünün, yaşam felsefesinin oluşması için proje üretecek ve yaşama geçirecektir. Üretilen ve sunulan her hizmette Çankaya’nın farkını herkes görecektir. Bunun için Avrupa Kent Şartlarının bütün gereklerini yerine getireceğiz.

Çankaya Türkiye’den önce Avrupa Birliği’nin bir parçası olacaktır. ÇAĞDAŞ KENT Temel hedefimiz Çankaya’mızı 21. Yüzyılın kenti yapmaktır. Çankaya Geleceğin Kent Modeli olacaktır. Yeni Nesil Belediyecilikte Çağdaş Kent; herkesin eşit hizmet aldığı, kimsenin yaşadığı yere yabancılaşmadığı, kentin bütün imkanlarından faydalandığı, mekansal ve kimliksel bir ayrışmanın, ötekileşmenin, gettolaşmanın yaşanmadığı kenttir.

Biz Çankaya’da yeni bir toplum tahayyülü ile yeni bir kent tasavvurunu insanlığın hizmetine, beğenisine ve ilgisine sunacağız. Hedefimiz tek bir Çankaya yaratmaktır. Yani üretilen ne varsa herkesin eşit bir biçimde hizmetlerden yararlanacağı bir Çankaya meydana getirilecektir. Çağdaş Kent 21. Yüzyılın İdeal Kent modelidir.

Avrupa Kent Şartında İdeal Kent şöyle tanımlanmaktadır; İdeal kent: kentli haklarını koruyarak; en iyi yaşam koşullarını sağlayarak; halkına iyi bir yaşam biçimi sunarak; değerini orada yaşayan, ziyaret eden, çalışan ve ticaret yapan, eğlence, kültür ve bilgiyi orada arayan ve eğitim görenlerden alarak; birçok sektör ve aktiviteyi (trafik, yaşam, çalışma, dinlence gereksinimleri) bir arada uyum içinde barındıran yaşam yeridir. Biz Çankaya’da bütün bu sorumluluk alanlarını geliştireceğiz.

Çankaya’da sadece bireysel değil toplumsal yaşamın ve örgütlülüğün yaşam bulması içinde büyük çaba göstereceğiz. Çünkü sosyal demokrat bir belediyecilik, toplumsal olanın değişimci, dönüştürücü gücüne inanarak ve onun desteğini arkasına alarak yeniliklere imza atabilir. Çankaya’da sadece Çankaya’da yaşayanların değil, bütün Ankara’nın hizmetinde bir belediye anlayışı ile yola çıkacağız. Vatandaşlarımız Çankaya’nın farkını en iyi şekilde hissedecek ve Çankaya’da yaşamak isteyeceklerdir.

Bütün engellemelere rağmen Çankaya bugün hala Ankara’nın en gözde ilçesidir. Biz bu durumu daha da ileriye taşıyarak, çok daha sağlam bir çalışma prensibiyle her türlü olumlu özelliğimizi, değerimizi geliştireceğiz. Yapacağımız çalışmalar, yaşama geçireceğimiz projelerden sonra herkes Çankaya’yı Çağdaş bir kent olarak görecek ve onun sunduğu bütün imkanlardan yararlanacaktır.

Back To Top