skip to Main Content
(312) 458 89 00 alpertasdelen@cankaya.bel.tr Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay/Ankara

Temsili demokrasinin bugün içinde bulunduğu kriz bir taraftan katılımcı, doğrudan veya radikal demokrasi gibi teorik yeni açılımları gündeme getirmekte, diğer taraftan da pratikte yeni uygulamaları deneyimleme imkânı yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni durum ve yaşanan bilinç değişimi ve beraberinde gelen sorgulamalar farklı ve yeni taleplerin gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Bu anlamda yeni bir çağın içinde olduğumuzun farkında olarak yeni bir yönetim modeli oluşturmak ve bunu topluma sunmak sorumluluğu ile karşı karşıyayız.
ABD’deki Occupy Wall Street, Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz, ülkemizdeki Gezi, Hong Kong’daki eylemlerin, protestoların temel karakteristiği ya da öne çıkan talebi doğrudan ve katılımcı demokrasidir. Bilinç düzeyi en yüksek kesimlerin yer aldığı bu eylemler, bize siyasal bir değişimin içinde bulunduğumuzu anlatmaktadır. Artık yeni bir dünya, yeni bir anlayış ve yeni bir insan tipolojisiyle karşı karşıyayız. Bütün bu süreçlerden ortaya çıkan temel talep, yurttaşların yerel ve genel iktidarların uygulamalarında söz sahibi olma isteğidir. Meydanları dolduran milyonlar şunu söylüyor: “Sokağımızda, mahallemizde, kentimizde ve de ülkemizde alınan kararlarda bize danışılsın, fikrimiz alınsın ve uygulamalara geçirilirken bizim denetimimizden geçsin.” Bu temel talepler, istekler yeni bir yönetim isteğini, yeni bir yönetim modeline dönük beklentiyi açığa çıkarmaktadır. Şimdi biz yerel yöneticilere düşen, “zaman ruhunu” iyi okumak ve bu çerçevede yerel demokrasiyi en geniş katılımla yaşama geçirmektir.

Bu çerçevede dünyanın ve de ülkemizin koşullarını dikkate alarak, demokrasinin ve de sosyal demokrasinin temel değerlerini içselleştirerek, Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma ve kentleşme atılımlarını ve buradaki felsefeyi rehber edinerek Çankaya’da yeni bir modelle, yeni bir yaklaşımla halkımızın karşısına çıktık. Örgütlediğimiz ve pratikleştirdiğimiz katılımcılık süreçlerini Yeni Nesil Demokrasi anlayışı ve Yeni Nesil Katılımcılık Modeli olarak tanımlıyoruz.

Çankaya’nın modeli
Belediyeler yerel ölçekte hizmet ve zihniyetle kendisini sınırlamamalıdır. Halkın katılımcılık ve daha fazla demokrasi talebi belediye yönetim modeline uyarlanabilmelidir. Dünyanın en modern ülkelerinde hangi katılım yöntemleri uygulanıyorsa biz bunları aşacak bir demokratik perspektifle hareket ederek Çankaya’da yeni bir atılım ve model ürettik. Göreve başlarken stratejik planımızı Çankaya’daki bütün toplum kesimlerinin temsilcileriyle tartışarak oluşturduk. Yani belediyenin hangi çalışmaları yapacağını, önceliklerini, misyon ve vizyonunu Çankayalılarla birlikte kararlaştırdık. “Duvarsız Belediye” sözünü tuttuk, 40 bin Çankayalıyı belediyede ağırladık ve binlerce Çankayalıyı sokakta dinledik. Katılımcılığın esas olduğu yerde bürokrasi olmaz. Bu nedenle “Hoş Geldiniz Masası”nı kurduk. Çankaya’nın bütün sorunları için vatandaşlarımızın görüş, düşünce, istek ve taleplerini 40 kişilik uzman bir kadro ile dinliyoruz. Aynı zamanda iş ve işlemleri bu merkezden yapıyoruz.

Halk belediyeye değil “Belediye halkın ayağına gitmeli” dedik ve bölge toplantılarına başladık. Geride bıraktığımız 10 ayın hesabını vermek, çalışmalarımızı halkımıza anlatmak ve halkımızın öneri, istek ve de taleplerini almak için 45 günde 8 bölgede 104 mahalleden yurttaşımızla buluştuk. Ben ve mesai arkadaşlarım vatandaşlarımızı tek tek dinleyip eleştirilerini, isteklerini ve beklentilerini not ediyor, çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Kendi mahallelerinde yapacağımız çalışmaları o mahallede oturan yurttaşlarımıza soruyoruz.
Yaptığımız çalışmalarda etkilenen kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Bölge toplantılarıyla birlikte eşzamanlı olarak Ankara’nın ve Çankaya’nın en merkezi yerlerinden olan Kızılay, Bahçeli ve Tunalı gibi bölgelerde esnafımızla geniş katılımlı toplantılar yaptık. Hem esnaf temsilcileriyle hem de tek tek esnafımızla görüşüp çalışmalarımızı birlikte gerçekleştiriyoruz. Ankara’nın en merkezi bölgelerinden biri olan Sakarya’yı yenilerken Sakarya esnafıyla birlikte hareket ettik. Esnafımızın katkısı, desteği ve işbirliğiyle önemli bir yenileme projesini yaşama geçirdik.

Doğrudan demokrasi için halkoylaması
Şimdi de doğrudan demokrasinin en somut uygulamasını, halkoylamasını gerçekleştireceğiz. Çiğdem Mahallemizde bulunan bir alanda ne olması gerektiğini, nasıl bir hizmet birimi oluşturulması istendiğini ve hangi hizmete ihtiyaç duyulduğunu Çiğdem Mahallesi’ndeki yurttaşlarımıza soracağız. Ve halkoylamasından çıkan sonucu yaşama geçireceğiz. Benzer uygulamaları farklı bölgelerde de yapma düşüncesini taşımaktayız.
Çankaya’da katılımcılık, yerindelik ilke ve esaslarını uyguladık, uyguluyoruz. Halkımızla birlikte belediyeyi yönetiyor ve projeleri yaşama geçiriyoruz. Temel amacımız halkımızı mutlu edecek bir yönetim modelini Çankaya’dan başlayarak ülke sathına yayılmasını sağlamaktır.

Back To Top